Kotihoito

Kotihoito huolehtii asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista asiakkaan kodissa. Kotikäynti voi sisältää esim. sairaanhoidollisia toimenpiteitä, voinnin seurantaa, lääkehoidon, hygieniasta ja ravitsemuksesta huolehtimista, lastenhoitoa, kodin tehtävistä huolehtimista tai niissä avustamista sekä asioimista. Kotihoito toimii tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan läheisten kanssa.

Kotihoidon asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palvelutilaukset ja tiedustelut: p. 040 – 588 0772