Muuramen Koskikoti

Palvelutalo Koskikoti

Aivan Muuramen keskustassa sijaitseva Palvelutalo Koskikoti on Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n uusin palveluasumisen kohde.

Palvelutalo Koskikodilla on 42 asuntoa joista 26 on palveluasuntoa ja kaksi 8:n asunnon ryhmäkotia. Palveluasuntojen asukkaiden luona käydään päivittäin tarpeen mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi työntekijät ovat tavoitettavissa 24h/vrk turvapuhelinkutsun kautta. Ryhmäkodeissa on ympärivuorokautinen hoiva. Toisessa ryhmäkodissa on varattu huone lyhytaikaiselle intervallihoidolle.

Asukkaan maksamat asumiskustannukset koostuvat vuokrasta ja muista asumiskustannuksista sekä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta palvelusta.

Asukasvalinnat tekee Muuramen kunta.

Palvelukoti Koskikodin viihtyisät huoneet ovat tilavahkoja ja jokaisen huoneen yhteydessä on omat wc- ja suihkutilat. Palvelukodin iso oleskelutila on asukkaiden yhteisessä käytössä rentoutumista ja muuta arjen puuhaa varten. Kodin henkilökunta koostuu ammattitaitoisista ja välittävistä sosiaali- ja terveysalankoulutuksen saaneista ammattilaisista.

Palveluasuntojen koko vaihtelee 38-52m²:n välillä. Asunnot ovat tupakeittiöllä varustettuja kaksioita, joissa suurimmassa osassa on oma parveke. Asuntoja haetaan asunnonhakulomakkeella, josta lisätietoja voi tiedustella Muuramen kunnan vanhuspalveluiden päälliköltä.

Jokaiselle kodin asukkaille tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan asukkaan elämäntarina, yksilölliset tavat ja tarpeet sekä toiveet. Lisäksi palveluasuntojen puolella asuville laaditaan myös palvelusopimus. Asukkaiden luona käydään päivittäin tarpeen mukaan ja heille annetaan aikaa ja läheisyyttä. Henkilökunta huolehtii lääkkeiden jakamisesta ja antamisesta, kylvetyksistä, vaatehuollosta, siivouksesta sekä muista arjen toiminnoista, joissa asukas tarvitsee apua. Henkilökunta on tavoitettavissa ympäri vuorokauden turvapuhelinkutsun kautta.

Palvelukoti Koskikoti tarjoaa kuntouttavaa päiväkeskustoimintaa

Palvelukoti Koskikoti järjestää myös päiväkeskustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tukea itsenäistä selviytymistä ja kotona elämistä mahdollisimman pitkään kohottamalla ja pitämällä yllä ikääntyneen henkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päiväkeskuspäivään on mahdollista sisällyttää myös sauna-/kylpymahdollisuus. Ryhmät kokoontuvat arkipäivisin klo 9-15. Päiväkeskuspäivään sisältyy aamiainen, lounas sekä iltapäiväkahvi. Päiväkeskuspäivä on maksullinen. Lisätietoja saa Muuramen kotihoidon päälliköltä Pirkko Jäppiseltä.

Yhteystiedot:

Koskikoti/palvelujohtaja                                                  044 7800 592

Koskikoti/Ryhmäkoti 1                                                    044 7800 593       

Koskikoti/Palveluasuminen 1                                          044 7800 594

Koskikoti/Keittiö ja päiväkeskus                                      044 7800 595

Koskikoti/Ryhmäkoti 2                                                    044 7800 596

Koskikoti/Palveluasuminen 2                                          044 7800 774